top of page

TOMAS STEIJER

Född 1943

Utbildning:

Konstfack 1964-66, Konstakademin 1967-71

Så enkelt och så svårt. En fisk och ett ansikte hugna i sten.

Tomas bilder är lika konkreta som undflyende, som livet självt.

Peter Clifford

fåreskalle.jpg

"Fårskalle"                                                                                                                       

foto: Eva Ede

firre.jpg

"Fisk"                                                                                                                         

foto: Eva Ede

"Sovande jätten"                                                                                                              

foto: Eva Ede

bottom of page