top of page

HISTORIA

Industrihistorik

Alfred Nobel köpte 1865 Vintervikens gård för att på platsen anlägga Nitroglycerin AB:s  tillverkning av nitroglycerin.

Under första åren tillverkades vid fabriken 16 000 kg nitroglycerin, så kallad sprängolja.

Nobels epokgörande uppfinning av dynamiten 1866, gjorde att sprängämnet överfördes i fast form och blev mer lätthanterligt.                                                                  

Efter svåra sprängolyckor 1868 och 1874 återuppbyggdes fabriken.  Den farliga tillverkningen av nitroglycerinets olika moment förlades på södra udden, då kallad Djävulsudden. Varje moment fick sin egen byggnad som delvis sprängdes in i berget

och omgärdades av skyddsvallar, de så kallade spränggroparna.

Tillverkning av sprängmedel fortsatte i Vinterviken till 1921, men Nitro Nobel AB hade viss verksamhet kvar ända in på 1980-talet.

Nobels spränggropar från 1870-talet blev lagskyddad fornlämning 1995

1_ Vinterviken1.jpg
 2_ Fabriken.jpg
 3_fabriken.jpg
4. Arbetare.jpg
 5_ Arbetare.jpg
  6_ Arbetare.jpg
  7_  Arbetare .jpg
8_ Arbetare.jpg
9_ Kvinnor i förpackn.jpg
 10_ Kvinnor i tillverk.jpg
 11_gropen.jpg
12_ Djävelsudden.jpg
13_  dynamit lastas.jpg
14_ båten .jpg
15_ Rävudden.jpg
16_ Mot Rävudden.jpg
17_GLYCERInupplag258.jpg
bottom of page