top of page

LARS BRUNSTRÖM

Lives in Stockholm, Sweden        Kontakt: www.larsbrunstrom.com

Utbildning / Education

1993-95  KV Konstskola, Göteborg

1995-97  Gerlesborgskolan, Stockholm

1997-02  MFA Malmö Konsthögskola

Presentation

I mitt arbete med installationer och rörliga skulpturer är det oftast djur som porträtteras.

Det som präglar mina arbeten är en autensitet, skulpturerna är både trovärdiga och korrekta på ett plan

men också hämtade från vår gemensamma föreställningsvärld och förutfattade meningar om djuren.

En strävan efter att synliggöra världen omkring oss genom fabeln, den förvrängda spegel som den på en gång förkastade och upphöjda naturen utgör.

Mina skulpturer är tillverkade av bland annat silikon, syntetpäls och mekaniska komponenter som servomotorer

men jag gör även skulpturer i hårda material som exempelvis betong.

bild 1(4).jpg

Sälar på ett skär

 

En permanent skulpturgrupp vid ingången till Naturum på Sydkoster. Knubbsälar har ett sympatiskt och gulligt uttryck, det i är något jag i det fallet lyfte fram eftersom skulpturgruppen är tänkt för att barn skall kunna sitta på och klappa, de inbjuder till sådan interaktion. Naturums verksamhet lockar många barnfamiljer så det var viktigt för mig att sälarna hade en nyfiken och uppmuntrande blick på framför allt de yngre besökarna. De är gjutna i ett mycket hållbart betongbaserat material som tillåter klättring och lek.

 

Dokumenterat från Naturum, Sydkoster, 2022

0.jpg
0-2.jpg

Apor och kråkor/Monkeys and Crows

 

En apa sitter med en död kråka i famnen. Den klappar varsamt fågeln över ryggen. Den andra apan lutar sig fram och är på väg att lägga en hand på den sörjandes axel. Den finns där nära men vet inte om den inkräktar. Att trösta eller vara rädd för att störa är dess dilemma.

 

Dokumentation från Uppsala Konstmuseum 2019.

Gam/vulture

 

En installation med en gam, smält plast och brända träd. Den asätande fågeln vrider sitt huvud och blickar ut över besökarna.

 

Dokumentation från Galleri Tegen 2, Stockholm 2017.

Hyenor/Hyenas

 

En installation med mekaniska skulpturer av två hyenor. De följer varandras rörelsemönster i ett långsamt undersökande tempo.

 

Dokumentation från Lars Lerins Sandgrund, Karlstad 2013

bottom of page