top of page

KICKI BERGQVIST-SELDER

Född 1957

Utbildning:  Konstfackskolan skulptur  1975-1983

Kicki Bergqvist-Selder har under en längre tid arbetat med ett slags tittskåp, en scenografi

där ljuset har den avgörande betydelsen för det vi upplever.

Miniatyrvärldar av trappor,vägar och byggnader, spår av fiktiva civilisationer.

mettalvägg.jpg

Vägg

foto:  Eva Ede

Kicki portar.tif

Portar                                                                                                                    

foto: Per Jalkman

Kicki (kopia).jpg

Scenrum                                                                                                 

foto: Tony Landberg

liten Kicki.jpg

Rum                                                                                             

fofo: Per Jalkman

Teckning.jpeg

Byggnad                                                                                                          

  foto: Tony Landberg

bottom of page