top of page

JONAS PALMIUS

Jonas Palmius är skulptör och möbelformgivare.

Han är formmässigt en vilde, där ingen tradition är helig. Han blandar och ger bland

stilar och kulturer, och resultaten blir fruktbart gränsöverskridande.

i början av 1990-talet formgav Jonas Palmius stolen "Excent". Den har utförts i brons, rödbok och diabas, där materialet får stolens aura att pendla mellan möbel och skulptur.

Diabasen ger "Excent" värdighet och skönhet. Det första exemplaret inköptes av

Nationalmuseum i Stockholm.

Kontakt:  jonas@palmius.se

Jskulptur och formgivning

190815_JonasPalmius_0062.jpg
bottom of page