top of page

HANS PETERSON

Hans Peterson utbildad på KKH 1976-1982
Född 1953 i Visby

Jag arbetar med skulptur och rumsgestaltningar för utställningar, offentliga rum, landskap och stadsmiljöer. Jag arbetar också med objekt, t ex porträtt och skulpturer för mindre rum och platser.
Materialen som jag väljer bestäms av uppgiftens art och platsens förutsättningar. I mina egna fristående arbeten består uttrycket av fragment som fogas till vindlande och mångtydiga berättelser.

 

akulptur

Bild.1 Hans Siluett.jpg

SIluett

Gummi skulpturer

Sköldar

bottom of page