top of page

ELISABETH EKSTRAND

Född i Stockholm 1941

Utbildning:

Konstfackskolan 1958-64

Representerad:

Kungliga Myntkabinetten

Mycket har jag upplevt i mitt konstnärsliv. Jag har rest i stora delar av världen, varit gästprofessor i Kina,

där jag också har två stora skulpturer i Tianjin och Chancun.

Jag har deltagit i grupp-utställningar på bl a British Museum och Smithsonian Institution i Washington.

Mina Uppdrag i Sverige: Porfyrfontän på Medaljmusèet, Stockholm och tre trappuppgångar i Tensta.

I Pietra Santa har jag under 25 år lärt mig allt om all sten i världen samt att bearbeta den. Jag tycker om

konstruktiva, seriella motiv, ofta med avstamp i musikaliska grundteman.

Rhythm ad libitum2 (kopia).jpeg

"Rhythm ad libitum"

"Rhythm ad libitum"

"Orgel"

bottom of page