top of page

Vintervikens ateljéer ligger i före detta Nitro Nobels industriområde, vid parkstråket Gröndal/Aspudden.

I de gamla fabrikslokalerna har konstnärer arbetat sedan 1990.

Byggnaderna, som förr var laboratorier, verkstäder, matsal för arbetare etcetera, var illa åtgångna i slutet av 80-talet. 

Med Stockholms stads försorg och insatser från oss konstnärer fungerar området nu utmärkt som arbetsplats för skulptörer eftersom möjlighet till arbete utomhus finns. Rustika ateljéer ger förutsättningar för oss konstnärer att arbeta med projekt i fullskala i sten, trä, betong mm innanför en skyddande inhägnad. Buller stör inte i området.

Verksamheten är unik i förstaden till centrala Stockholm. Det har bidragit till att Vintervikens ateljéer genom åren har fått en ökad betydelse för skulptural tillverkning.

Kulturella möten har uppstått genom att vi har tagit emot svenska och internationella gästkonstnärer som har arbetat inom området genom åren.

Ett flertal konstskolor, både på förberedande nivå och högskolor, har förlagt sina utbildningar och projekt i Vintervikens ateljéer.

Ateljéföreningens konstnärer vill vara en del av stadsdelens karaktär. Med vår verksamhet som pågår nästan dygnet runt och under veckans alla dagar, får de gamla industrilokalerna liv.

Några dagar om året anordnar vi öppet hus. Vi är glada över att de dagarna är välbesökta och att vi kan knyta kontakter med omkringboende och andra som är nyfikna på verksamhet! 

Anderss atelje 2.jpg
bottom of page